Oferta


Zapewniamy bezpieczny i terminowy transport chemii płynnej


Ubezpieczenie

Posiadamy polisę OCP na kwotę

500000


w tym ubezpieczenie od kradzieży zuchwałej i rozboju.


Na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń przewożony towar jest ubezpieczony - zgodnie z warunkami Konwencji CMR - w zakresie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika.

Posiadamy nowoczesny tabor

Nowoczesny tabor, doświadczeni kierowcy, podlegający systematycznym szkoleniom w zakresie jazdy defensywnej i ekonomicznej, to podstawowe warunki bezpiecznego przewozu towarów: bezpiecznego dla Klienta i dla innych użytkowników dróg. Na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń przewożony towar jest ubezpieczony - zgodnie z warunkami Konwencji CMR - w zakresie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. Posiadamy certyfikaty: SQAS i ISO. Swoim profesjonalizmem, wynikającym z długoletniego doświadczenia w branży, staramy się potwierdzać, że jesteśmy partnerem godnym zaufania.

Tabor

70
szt.

Cysterny chemiczne

Dysponujemy cysternami jednokomorowymi (30.000 litrów i 34.000 litrów z falochronami) i wielokomorowymi o pojemności do 37.500 litrów.
Wszystkie zbiorniki posiadają izolację termiczną co umożliwia zminimalizowanie spadku temperatury produktu w trakcie transportu. Cysterny wyposażone są również w niezależne kanały grzewcze służące do podgrzewania produktu parą.
Wszystkie cysterny posiadają dopuszczenia do przewozu towarów niebezpiecznych ADR kl. 3/ 5.1/ 6.1/ 8 / 9 .

20
szt.

Kontenery chemiczne

Naczepa typu podwozie podkontenerowe służy do przewozu kontenerów. Dysponujemy podwoziami 20 ft. Wszystkie nasze pojazdy posiadają świadectwa dopuszczenia do przewozu towarów niebezpiecznych.
Izolacja zbiorników cystern maksymalnie ogranicza ubytki temperatury produktu w czasie transportu.
Wszystkie cysterny posiadają dopuszczenia do przewozu towarów niebezpiecznych ADR.

 
 
 
 
 
 
 
 

Chcesz zapytać o ofertę?
Skontaktuj się z nami:

ZADZWOŃ TERAZ